Зміст реферату "Основні функції крові"

Кров, лімфа, міжклітинна рідина, являються внутрішнім середовищем організму. Вони подають клітинам необхідні речовини для життєздатності і збирають продукт обміну.

Кров – це рідка тканина, яка складається з плазми і кров’яних тілець. Вона безперервно циркулює по кровоносних судинах. Циркуляція крові по замкненій серцево судинній системі являється необхідною умовою підтримання постійного її складу. Зупинка серця і припинення руху крові негайно приводить організм до смерті.

Основні функції крові:

І. Транспортна:

  1. Дихальна функція або функція газообміну (переносить кисень).
  2. Переносить поживні речовини.
  3. Видільна або екскреторна (переносить продукти обміну).
  4. Регуляторна або гормональна (переносить гормони, ферменти, інші біологічно активні речовини).

ІІ. Захисна:

  1. Містить кров’яні лейкоцити (фагоцити – пожирачі мікробів).
  2. Містить тромбоцити, які беруть участь у згортанні крові.
  3. Переносить антитіла, які беруть участь у виробленні природного імунітету.
  4. Кров являється універсальним компонентом внутрішнього середовища організму і забезпечує гомеостаз.
  5. Бере участь у підтриманні сталої температури тіла.

Кров складається із плазми крові, міжклітинної речовини і завислих в ній елементів крові (еритроцити, лейкоцити, тромбоцити).

Еритроцити

Основна функція – еритроцитів – перенесення кисню і вуглекислого газу. Еритроцити мають форму ввігнутих дисків і не мають ядра. Їх діаметр – 7-8

1 2 3 4
(Сторінка 1 з 4)