Реферати українською

Як знайти потрібний реферат?

Ми створили зручний та швидкий пошук по розділам з рефератами. Щоб знайти потрібний реферат, оберіть у алфавітному покажчику літеру, яка є першою літерою назви відповідної категорії до якої може відноситися ваш реферат.

Алфавітний покажчик дисциплін

Список дисциплін

Що таке реферат? Походження слова.

Реферат - це звіт або науково-дослідна робота, яку зазвичай пишуть студенти або школярі в процесі вивчення певної дисципліни. Реферат має за мету систематизувати та узагальнити інформацію про певну тему, використовуючи наукові джерела та літературу. Зазвичай реферати мають обмежену кількість сторінок та включають у себе вступ, головну частину, висновки та список використаних джерел. Виконання реферату допомагає розвивати навички збору та аналізу інформації, а також вміння формулювати свої висновки на основі отриманої інформації.

Слово "реферат" походить від латинського слова "refero", що означає "повідомляти" або "звітувати". У середньовіччі рефератом називали короткий опис документу, який складався для зручності його класифікації та зберігання в архівах.