Зміст реферату "Обмін речовин і енергії"

Обмін речовин і енергії, або метаболізм, – сукупність хімічних і фізичних перетворень речовин і енергії, які відбуваються в живому організмі і забезпечують його життєдіяльність. Енергія, яка звільняється в процесі метаболізму необхідна для здійснення роботи, росту, розвитку і забезпечення структури і функцій всіх клітинних елементів. Обмін речовин і енергії складає єдине місце.

Обмін речовин складається з процесів асиміляції і дисиміляції. Асиміляція (анаболізм) – процес засвоєння організмом речовин, при якому витрачається енергія. Дисиміляція (катаболізм) – процес розкладу складних органічних сполук, який протікає виділенням енергії.

Єдиним джерелом енергії для організму людини являється окислення органічних речовин, які поступають з їжею. При розщепленні харчових продуктів до кінцевих елементів – вуглекислого газу і води, – виділяється енергія.

Процеси асиміляції та дисиміляції нерозривно зв’язані між собою. В різні періоди життя організму спостерігаються різноманітні співвідношення між цими процесами. Порушення нормальних співвідношень між процесами катаболізму і анаболізму спостерігається при хворобливих станах.

Білки (протеїни) – високомолекулярні сполуки, побудовані з амінокислот. Білки виконують багаточисельні функції в організмі:

  • структурна, або пластична, функція (білки являються головною складовою частиною всіх клітин і міжклітинних структур);
  • каталітична, або ферментативна, функція (мають здатність прискорювати біохімічні реакції в організмі);
  • захисна функція білків проявляється в утворенні антитіл при потраплянні в організм чужорідного білка (наприклад, бактерій); білки забезпечують зростання крові і зупинку кровотеч при пораненнях;
  • транспортна функція заключається в перенесенні багатьох речовин;
  • регуляторна функція;
1 2 3 4 5
(Сторінка 1 з 5)